Over cefina

Cefina is opgericht in 1946 uit een samenwerkingsverband van Joodse instellingen. De benaming Cefina komt van de samenstelling: “Centrale Financierings-Actie” voor Joods-sociaal werk. In 1952 waren er nog 14 instellingen in Cefina verenigd, nu zijn dat er slechts nog enkele. Doelstelling toen en nu is om gezamenlijk gelden in te zamelen en de toekomst van Joodse instellingen te waarborgen.

Cefina’s aangesloten instellingen zijn de laatste Joodse instellingen in Nederland en wat ze linkt en zo bijzonder maakt is: de NEDERLANDS JOODSE IDENTITEIT. Zorgverlening met Nesjomme. Cefina helpt haar instellingen om juist die Joodse identiteit te kunnen behouden. Anno nu, maar vooral ook in de toekomst.

Minstens zo belangrijk als de zorg is de financiering van BEVEILIGING. Beveiliging is een helaas noodzakelijke kostenpost, niet alleen voor de aangesloten Joodse instellingen, maar bij alle Joodse evenementen. Cefina financiert beveiliging vanuit de hiervoor opgerichte stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland. Op deze manier kunnen allerlei openbare Joodse activiteiten financieel gesteund worden, waar het gaat om de veiligheid van de bezoekers. Zo staat Cefina bijvoorbeeld al jaar en dag garant voor de beveiliging van Jom haVoetbal.

Bij Cefina aangesloten instellingen zijn:

– Hachsjara en Alijah, koepelorganisatie voor de jeugdbewegingen Bne Akiwa en Haboniem
– Joods Bijzonder Onderwijs
– Joods Maatschappelijk Werk
– Meschibath Nefesj
– Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland

IBAN NL91 INGB 0000 1918 00
RSIN: 29.64.521

Belangrijke Statuten: