Incasso machtiging

Kunt en wilt u bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of per jaar een vast bedrag geven, maar daar niet steeds over hoeven nadenken. Of vindt u het lastig om steeds een betaling te doen? Laat ons de gift voor u innen en geef incasso opdracht. Met bijgesloten formulier machtigt u Cefina, om in de door u bepaalde periodiek een vaste afschrijving te doen. Wilt u onverhoopt de betaling weer stopzetten, dan stuurt u een email aan info@cefina.nl . Wij halen de betaling dan binnen een maand na ontvangst uit het systeem. Omdat het innen van machtigingen tijd en geld kost, vragen wij u om een incasso-opdracht pas in te stellen bij een bedrag vanaf € 18,- of meer.
Voor de incasso opdracht graag het vakje onderaan het formulier aanvinken

Incasso formulier

Stichting Cefina, Amsterdam, Nederland, incassant ID: NL57ZZZ411977700000.
Kenmerk machtiging: Dank namens Joods Nederland.