Geven

Staat u er wel eens bij stil, dat bijna elke Nederlander met een Joodse achtergrond ooit in zijn/haar leven met één van de aangesloten instellingen van Cefina in aanraking komt?! Waarschijnlijk niet. Als wij met elkaar, de Joodse zorginstellingen en beveiliging niet alleen voor de huidige generaties, maar juist ook voor de toekomstige generaties overeind willen houden dan is GEVEN onontbeerlijk. Kijk maar eens om u heen bij een Joodse bijeenkomst, u ziet ‘beveiliging’. Misschien heeft u een ongeneeslijk zieke tante in het hospice of een neefje op één van de Joodse dagscholen, een opa en oma samen in een Joods Bejaardenhuis…. Iedereen nu en in de toekomst heeft recht op Joodse zorg en beveiliging. Cefina is de schakel tussen (n)u en later! Stichting Cefina, Amsterdam IBAN NL91 INGB 0000 191800

Kunt en wilt u bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of per jaar een vast bedrag geven, maar daar niet steeds over hoeven nadenken. Of vindt u het lastig om steeds een betaling te doen? Laat ons de gift voor u innen en geef incasso opdracht. Met bijgesloten formulier machtigt u Cefina, om in de door u bepaalde periodiek een vaste afschrijving te doen. Wilt u onverhoopt de betaling weer stopzetten, dan stuurt u een email aan info@cefina.nl . Wij halen de betaling dan binnen een maand na ontvangst uit het systeem. Omdat het innen van machtigingen tijd en geld kost, vragen wij u om een incasso-opdracht pas in te stellen bij een bedrag vanaf € 18,- of meer.


Voor de incasso opdracht graag bovenaan het formulier aangeven dat het een maandelijkse donatie is en het vakje onderaan het formulier aanvinken.

Incasso formulier

Stichting Cefina, Amsterdam, Nederland, incassant ID: NL57ZZZ411977700000.
Kenmerk machtiging: Dank namens Joods Nederland.

Donatie formulier

Bedrag