Doelstelling

Stichting Cefina stelt zich ten doel de aangesloten instellingen van Joods Nederland tegemoet te komen in zorg- en beveiligingskosten. De wijze waarop deze tegemoetkoming plaatsvindt wordt door het dagelijks bestuur in samenspraak met de RvT vastgesteld. Het dagelijks bestuur vergadert 1 maal per 4-6 weken, met uitzondering in de zomermaanden. De Raad van Toezicht vergadert 2 maal per jaar.

Cefina steunt

  • Hachsjara en Alijah, koepelorganisatie voor de jeugdbewegingen Bne Akiwa en Haboniem
  • Joods Bijzonder Onderwijs
  • Joods Maatschappelijk Werk
  • Meschibath Nefesj
  • Stichting Financiering Beveiliging Joods Nederland