Dagelijks bestuur

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd

Het bestuur verricht haar taken zonder enige vorm van salaris. Het is beperkt mogelijk gemaakte onkosten te declareren. Allen bereikbaar via info@cefina.nl

David Pappie, voorzitter,
Ruben Slager, penningmeester,
Jutka Halberstadt, bestuurder,
mr Jacqueline van Embden, bestuurder en AVG contact,
Jigal Markuszower, bestuurder,

Kantoor

Beloningsbeleid

De directie en het personeel wordt beloond conform een vastgesteld salarishuis, passend binnen de sector en Stichting Cefina.